Portfolio

Oncokompas
Meer dan drie jaar heb ik samen met diverse veldpartijen als het VU, NFK, KWF, IKNL en Nutricia Danone in co-creatie vormgegeven aan de realisatie en valorisatie van Oncokompas. Op Wereldkankerdag mocht ik vanuit Zilveren Kruis OncoKompas lanceren voor álle kankerpatiënten in Nederland. Oncokompas is het eerste volledige zelfstandige zelfmanagement-instrument dat kankerpatiënten helpt om grip te houden op je leven, mét en na kanker. Deze innovatie paste als nuldelijnszorg niet in verzekerde aanspraken en bekostigingsmogelijkheden vooral omdat er geen traditionele zorgverlener is gekoppeld aan de dienst vanuit Oncokompas. Pionieren was het.
Oncokompas wordt aan alle nieuwe patiënten in Nederland aangeboden via ziekenhuizen en via patiëntenverenigingen en hun koepel NFK met Kanker.nl om de kwaliteit van leven na kanker te helpen verbeteren.
In bijgaand filmpje laat ik weten hoe trots ik ben dat ik dat mede mogelijk heb kunnen maken.

pagina in bewerking