Drijfveren en Doelstellingen


Doelstelling: OncoSolutionS zorgt voor impactvolle innovaties met tastbare resultaten in de verbetering van de oncologische zorg. Dit doet zij door de patiënt en zijn behoeften en doelstellingen als vertrekpunt te nemen en het mogelijk te maken dat de directe zorg maar ook de omstandigheden die daarvoor nodig zijn ten dienste daarvan worden ingericht.

De droom is dat door optimale samenwerking binnen de eerste lijn en het ziekenhuis er optimale zorg en begeleiding bij herstel en het leven met of na kanker wordt gerealiseerd. Daarbij wordt gedacht  aan:

  • Een stevig Eerstelijns Oncologisch Netwerk dat alle nieuwe oncologische patiënten naast hun behandeltraject in het ziekenhuis informeert over alle andere aspecten die ertoe doen in het leven met kanker tijdens en ook na de behandelingen
  • Dit Eerstelijns Oncologisch Netwerk biedt Na(ast)zorg door gericht te zijn op het verbeteren van kwaliteit van leven door de schade die kankerbehandelingen nu eenmaal opleveren te onderkennen, te erkennen – ook als kleine klachten samen pas groot zijn – en te helpen verlichten door tijdig passende (zelf)zorg te bieden vooral omdat tijdige informatie over voorspelbare problematiek veel leed kan voorkomen.
  • Indien nodig biedt dit netwerk Eerstelijns Oncologische Revalidatie door samenwerking van oncologisch fysiotherapeuten en psychologen en andere relevante disciplines in afstemming met behandelaars.Kanker is een K-lus waarvoor “OncoSolutionS” bestaan.

OncoSolutionS wil vanuit een intrinsieke gedrevenheid werkelijk het verschil maken en een concrete vingerafdruk achterlaten in de oncologie. Het accent ligt daarbij altijd op een evenwicht tussen persoonlijke doelstellingen van patiënten en de mogelijke behandelopties in relatie tot effect maar ook mogelijke schade op langere termijn en kwaliteit van leven.