Expertise

Sanne is een enorme doelgerichte bemoeial en innovator in hart en nieren. Vanuit een brede scope, met denkkracht, creativiteit en een sterke intrinsieke motivatie is zij als expert in staat om met haar inzicht, abstractie en overzicht samen met zorgaanbieders, patiëntenverenigingen, koepelorganisaties, zorgverzekeraars en andere relevante stakeholders mogelijke verbeteringen in de oncologische zorg te doordenken en te realiseren.

Zij kan zich verplaatsen in het perspectief van zowel patiënt, zorgaanbieder, zorgverzekeraar of andere stakeholder en verschillende belangen verbinden, schijnbare tegenstellingen verenigen en tot verrassende concrete oplossingen komen. Kansrijke en impactvolle innovaties, projecten of programma’s laat ze zo daadwerkelijk tot ontwikkeling en implementatie komen ook als de weg er naar toe weerbarstig is.

Zij is van mening dat voor elke verbetering in de zorg een simpele oplossing te bedenken en te realiseren is. Vanwege haar sterke intrinsieke motivatie omdat zijzelf herhaaldelijk met kanker werd geconfronteerd zoekt zij vooral naar verbeteringen binnen de oncologie. OncoSolutionS.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *