Home


OncoSolutionS verzorgt innovaties, probleemoplossingen en procesoptimalisaties in de oncologische zorg met impactvolle verbeteringen in de verbindingen tussen patiënt en andere partijen in de oncologie.
OncoSolutionS richt zich daarbij op zorgprocessen die aansluiten op de dagelijkse werkelijkheid van de patiënt waarbij diagnose en behandeling idealiter zo veel mogelijk zijn gescheiden ten behoeve van voldoende tijd en ruimte voor een zo objectief en gepersonaliseerd mogelijk gedeeld besluitvormingsproces.
Optimalisatie van het behandeltraject en het hersteltraject waar de waardering van de patiënt geldt als hoogste uitkomstmaat is het doel. Met goede informatie, doeltreffende dialoog en met inzet van de juiste professionals in eerste en tweede lijn is dat te realiseren. Met een patiëntgericht oncologisch zorgpad kunnen zorgaanbieders zich onderscheiden en hun eerste en tweedelijns oncologische samenwerking in netwerken optimaal vormgeven.